Акт про вилучення для знищення

Бо його ніхто не ставить до відома про це. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, n 12, ст. 95) В архівній книзі зазначають, які справи вилучені з архіву. Експертна комісія проводить експертизу цінності документів і здійснює відбір документів для знищення, про що складається відповідний акт (п. п. 3.1 і 3.2 Переліку № 41). Додаток 15 АКТ про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду Підстава для знищення; Склад комісії, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові і посад. Вимога слідчих вилучити оригінали документів про позику, здійснену міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом, зроблена для знищення доказів в цивільній справі. Акт застосовується для списання запасів i складається комісією. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції. Додаток 1 Приклад оформлення акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

Після цього складається опис таких до кументів і акт про вилучення для знищення. Рішення комісії про вилучення печатки для знищення оформляється протоколом. Акт про вилучення для знищення складається у двох примірниках на всі справи підприємства в цілому. Акт про вилучення для знищення документ. Акт про вилучення документів для знищення складається в двох примірниках на всі справи установи в цілому.

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах

  1. Акт на знищення документів
  2. 6. Зберігання та знищення документів
  3. АКТ на знищення документів, справ
  4. презентація
  5. Типовий Ліцензійний Договір
  6. Акти / Акты
  7. акт про знищення
  8. Акт Переоцінки Товарів Бланк Україна
  9. Знищення документів

Таким чином, знищити документи не можна, без узгодження акту про вилучення документів для знищення з ЕПК відповідного державного архіву. Додаток 14 АКТ про вилучення документів з Національного архівного фонду.

Зведений опис справ постійного зберігання складається у чотирьох примірниках. Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. В акті про знищення зазначається фактична кількість аркушів справи, що підлягає знищенню. Після зведення описів справ за відповідний період складають акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ (далі — акт). Акт про вилучення для знищення документів схвалюється постійно діючою (експерт ною) комісією підприємства та затверджується керівником. Складання актів про вилучення для знищення документів та їх знищення. Провізор має їхати на полігон і затискати пальці в двері, щоб йому надали акт про знищення?

Спочатку відбираються документи, у яких закінчився їх термін зберігання і складається акт про вилучення цих документів для знищення за описом. На підставі заяви оформляється довідка про вилучення і прийняття банкнот та монет для проведення досліджень у трьох примірниках. Схвалити Акт № 1 від 19.04.2007 р. про вилучення для знищення документів за 2001 - 2003 роки, строки зберігання яких закінчилися. Особою, відповідальною за архів, складається акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Схвалені ЕК закладу описи справ, акти про вилучення для знищення документів разом подаються на розгляд ЕПК (експертно-перевірна комісія) відповідного державного архіву. Відібрані для знищення документи, строк зберігання яких минув, включають до акта про вилучення документів для знищення. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб єктів державного сектору!

Витяг від 03.07.2013 № 01.2/2629 Акт про виділення документів і справ на знищення це документ який формується за результатами експертизи цінності документів та відповідного відбору справ на знищення.

Зразок заповнення Акта про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, див. тут. Тема акт про знищення документів в разделе Справки и Объявления форумов на портале ЛІГА Online. Слова "про заборону цих лікарських засобів для медичного застосування та про вилучення їх з обігу" замінити на слова "про встановлення заборони обігу цих лікарських засобів". Основним нормативним актом, призначеним для використання всіма організаціями під час відбору на зберігання та для знищення типових документів, є Перелік № 41, зареєстрований у Мін юсті.